Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

Wiesz chciałbym ci powiedzieć.
Ale nie mam którędy.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viael-kaktus el-kaktus
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viael-kaktus el-kaktus
5479 8f25 500
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
Boję się o Nas, o Ciebie i o siebie. 
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viael-kaktus el-kaktus
4817 5532 500
F.Springer '13 pięter'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viael-kaktus el-kaktus
I kto by pomyślał, że aż tak bedzie mi źle bez Ciebie. I kto by się spodziewał, że pierwszy raz chciałam zawalczyć, a nie uciec jak to zwykłam robić.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianieobecnosc nieobecnosc
7529 a279 500
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
3201 b471 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Chciałabym czuć, ze chociaż troche jestem Ci potrzebna.. że chociaż troche chcesz żebym byla.. że chociaż troche Ci na mnie zależy..
— Chociaż trochę..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek via4777727772 4777727772
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viabanitka banitka

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viabanitka banitka
Pustki serca nie zapełni byle co.
— "Les Misérables", Victor Hugo
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viabanitka banitka
6687 d7fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Helene Delmaire (born 1987) - Cocon (2013, Oil on wood) (70 x 50 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme vialaparisienne laparisienne
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl