Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viawszystkodupa wszystkodupa
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
Reposted fromjozefspace jozefspace viawszystkodupa wszystkodupa
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viasimons simons
2246 afaf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasimons simons
3293 82e0 500
Reposted frominculubum inculubum viasimons simons
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasimons simons
0083 a012 500

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasimons simons
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianieobecnosc nieobecnosc
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa vianieobecnosc nieobecnosc
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
5999 85f0
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianieobecnosc nieobecnosc
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3135 4f5e 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3130 08c3 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
8480 fadb 500
...
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada

June 11 2015

Powiedziałaś, że nigdy mnie nie zostawisz, a wystarczyło, że coś poszło nie tak i już byłaś za drzwiami.
— "Ciemniejsza strona Greya"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via12-10-2014 12-10-2014
Chciałabym żeby w nocy obudził mnie sms o treści “dobrze że jesteś”. Byłabym szczęśliwa, że jeszcze ktoś o mnie pamięta.
— o tak
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via12-10-2014 12-10-2014
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl