Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vianieobecnosc nieobecnosc
2942 1505 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianieobecnosc nieobecnosc
4296 04ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
3226 0982 500
Reposted from4777727772 4777727772
3236 1486 500
Reposted from4777727772 4777727772
3262 2ca2
Reposted from4777727772 4777727772

July 08 2018

Wiesz chciałbym ci powiedzieć.
Ale nie mam którędy.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viael-kaktus el-kaktus
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viael-kaktus el-kaktus
5479 8f25 500
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
Boję się o Nas, o Ciebie i o siebie. 
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viael-kaktus el-kaktus
4817 5532 500
F.Springer '13 pięter'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viael-kaktus el-kaktus
I kto by pomyślał, że aż tak bedzie mi źle bez Ciebie. I kto by się spodziewał, że pierwszy raz chciałam zawalczyć, a nie uciec jak to zwykłam robić.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianieobecnosc nieobecnosc
7529 a279 500
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
3201 b471 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl